سال 1394

1394

اعضای سازمان

جستجومحمد حمیدی

ادامه مطلب...

محمد حمیدی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه

و رئیس شورای سازمان اتوبوسرانی گنبد؛ حومه

جناب آقای حمیدی دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی شهری می‌باشند که این خود نقطه مثبتی برای پیشرفت و توسعه حمل و نقل شهری می‌باشد.

ادامه مطلب...

عبدالمجید قزلجه

ادامه مطلب...

عبدالمجید قزلجه شهردار؛ عضو محترم شورای سازمان اتوبوسرانی گنبد و حومه

 

ادامه مطلب...

علی پورمندی

 ادامه مطلب...جناب آقای پورمندی

 

رئیس شورای اسلامی شهر و نماینده شورای شهر در شورای سازمان اتوبوسرانی گنبد کاووس

ادامه مطلب...

حمیدرضا حجی‌زاده مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری گنبد و حومه

 ادامه مطلب...آقای حجی‌زاده دارای مدرک فوق لیسانس مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه یکی از مدیران جوان در حوزه حمل و نقل عمومی (اتوبوسرانی) بوده که از ابتدای تاسیس سازمان تحت عنوان مسئول امور اداری و روابط عمومی بوده و از سال 1388تا هم اکنون بعنوان مدیرعامل مشغول فعالیت می‌باشد.

ادامه مطلب...

تاریخچه سازمان

سازمان اتوبوسرانی شهرداری گنبدکاووس در سال 1380 با ابلاغ وزارت کشور رسماً تأسیس شد منتهی از سال 1380 تا 1383 زیر نظر شهرداری گنبد اداره می گردید و از سال 1383 با تشکیل ارکان سازمان و انتخاب مدیرعامل بطور مستقل شروع بکار کرد و دارای ساختمان اداری و پارکینگ مستقل می باشد.

ادامه مطلب...